DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Úvod - prvky

 

 

image

Chemický prvek je látka skládající se z atomů jednoho druhu (atomů se stejným protonovým číslem).

V přírodě se vyskytuje 92 prvků, další prvky byly vyrobeny uměle. Všechny prvky se dají systematicky uspořádat do periodické soustavy prvků.

Protonové číslo -určuje vlastnosti prvků – počet protonů v jádře atomu.
 Prvek  Prvek je látka složená ze stejného druhu neutrálních atomů, které mají shodné atomové číslo, avšak jejich hmotnostní čísla mohou být různá.
Nuklidy  Jako nuklid se označuje látka, která je složena z neutrálních atomů stejného druhu, přičemž všechny atomy mají shodné atomové číslo i hmotnostní číslo.
Radionuklidy – Jako radionuklidy se označují takové nuklidy, jejichž jádra podléhají samovolné radioaktivní přeměně.
Izotopy  Jako izotopy se označují nuklidy stejného prvku, které mají stejné atomové číslo, ale odlišné hmotnostní číslo, tzn. liší se počtem neutronů v jádře.
 Izobary – Jako izobary se označují nuklidy různých prvků, které mají shodné hmotnostní číslo a (samozřejmě) odlišné atomové číslo.
Izotony – Izotony jsou nuklidy různých prvků se stejným neutronovým číslem, tzn. obsahují v atomovém jádře stejný počet neutronůIzotony se liší v hmotnostním čísle i atomovém čísle.
Izomery – Izomery jsou atomy stejného nuklidu, jejichž jádra se nachází v odlišných energetických stavech.

Důležitými vlastnostmi prvků jsou:

§  relativní atomová hmotnost,

§  molární hmotnost,

§  hustota,

§  elektronová konfigurace,

§  elektronegativita,

§  běžná oxidační čísla,

§  součinitel délkové teplotní roztažnosti,

§  teplota tání,

§  teplota varu,

§  měrná tepelná kapacita,

§  měrné skupenské teplo tání,

§  měrné skupenské teplo varu,

§  poločas rozpadu (u radioaktivních prvků)

In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 22.11.2011, last modified on 22.11.2011 [cit. 2011-11-22]. Dostupné z WWW: <