DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Kovy‚ NEkovy‚ POLOkovy

 

  • Kovy jsou tvrdé, silné, lesklé materiály, které jsou používaly pro mnoho jiných věcí. Některé kovy jsou hliník, měď, žehlit, ocel, cín, zlato, vedení, stříbrný, titan, uran, a zinek.

Vlastnosti :

Vysoká elektrická a tepelná vodivost. S rostoucí teplotou se elektrická vodivost snižuje, resp. zvyšuje elektrický odpor (na rozdíl od polovodičů) - viz kovová vazba.

Vyskytují se převážně ve sloučeninách - rudách. Tzv. drahé kovy se však obvykle vyskytují v ryzí formě, protože tvoří sloučeniny pouze velmi obtížně.

Výskyt : 

Většina kovů se v přírodě vyskytuje v podobě oxidů, některé - zejména těžší kovy, jako rtuť a olovo - se vyskytují jako sulfidy. Jenom některé - zejména vzácné kovy a tzv. mincovní kovy - se vyskytují v ryzím kovovém stavu, neboť patří mezi chemicky nejstabilnější. Právě pro nízkou chemickou reaktivitu se používají v mincovnictví a klenotnictví, neboť nekorodují. Určité kovy se v přírodě nevyskytují vůbec, protože jsou radioaktivní a zmizely díky radioaktivnímu rozpadu.
 

 

 

  • NEkovy jsou jedna ze tří skupin chemických prvků, další dvě skupiny jsou kovy a polokovy. Jako kritérium pro rozdělení do těchto skupin slouži vazebné a ionizační vlastnosti. Nekovy mají vysokou elektronegativitu, tzn. že jejich valenční elektrony jsou pevně poutány k atomu.

Mezi nekovy patří halogenyinertní plyny a také tyto prvky:

Vodík (H)

Uhlík (C)

Dusík (N)

Kyslík (O)

Fosfor (P)

Síra (S)

  • Všechny nekovy, kromě vodíku, se nacházejí v pravém horním rohu periodické tabulky prvků. Na rozdíl od kovů, jsou nekovy izolanty nebo polovodiče. Tyto prvky často tvoří iontovou vazbu s elektropozitivními prvky nebo kovalentní vazbu s ostatními prvky. Oxidy nekovů jsou kyselinotvorné.
  • Známe pouze 18 nekovů, zatímco kovů je známo více než osmdesát. Ale koncentrace nekovů na Zemi je podstatně vyšší než koncentrace kovů. Organismy jsou tvořeny převážně nekovy.

 

  • tvoří společně s kovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků. Rozdělení je prováděno s ohledem na vazebné a ionizační vlastnosti prvků. Je velmi obtížné definovat polokovy. Následující charakteristiky se často přisuzují polokovům:
  • polokovy obvykle tvoří amfoterní oxidy
  • polokovy se obvykle chovají jako polovodiče (BSiGe)

Vlastnosti :

Vlastnosti polokovů tvoří přechod mezi kovy a nekovy. Jsou většinou křehké a nejsou kujné. Mají velice malou elektrickou vodivost. Tu lze zvětšit zahřátím nebo příměsí jiného prvku. Polokovy jsou pevné prvky, které se využívají jako polovodiče.

Využití : 

polokovy se používají k výrobě polovodičových součástek, integrovaných obvodů, čipů i jiných elektronických součástek.

Me. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 21.11.2011, last modified on 21.11.2011 [cit. 2011-11-22]. Dostupné z WWW: <